PREGLED USLUGA


Prevodilački studio Contact Point pruža vam sve vrste prevodilačkih usluga, od prevođenja stručnih tekstova iz različitih oblasti, preko overenih prevoda, sudskog tumačenja, prevodilačke podrške u poslovnim kontaktima, konsekutivnog i simultanog prevođenja, pa do prevođenja medijskih, publicističkih i književnih tekstova. Pored navedenog nudimo i lekturu i korekturu tekstova na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku, kao i adaptaciju tekstova sa srpskog na hrvatski ili drugi srodni jezik i obrnuto. Specijalizovani smo za nemački, engleski i južnoslovenske jezike, a zahvaljujući razgranatoj mreži spoljnih saradnika, po potrebi obezbeđujemo prevodilačke, lektorske i korektorske usluge i za brojne druge jezike.
PISANO PREVOĐENJE

Pisano prevođenje – opšte


Pisano prevođenje – korišćenje prevodilačkih softvera


Pisano prevođenje – overeni prevodi (sudsko tumačenje)
USMENO PREVOĐENJE

Konferencijsko prevođenje:

 • konsekutivno prevođenje

  Konsekutivno prevođenje podrazumeva prevođenje usmenog izlaganja segment po segment. Nakon svake manje celine, koja može trajati nekoliko minuta, govornik zastaje da bi prevodilac na osnovu beležaka preveo ogovarajući deo izlaganja. Ova vrsta prevođenja ne zahteva posebnu opremu, osim eventualnog ozvučenja, ali neizostavno treba izdvojiti dovoljno vremena pošto izlagač i prevodilac ne govore istovremeno, već naizmenično. Zbog toga je i broj radnih jezika kod konsekutivnog prevođenja praktično ograničen na jedan jezički par (npr. samo srpski i nemački ili samo srpski i engleski). Ukoliko prevođenje traje duže, potrebna su dva prevodioca koji će se smenjivati na svakih 30 do 45 minuta.

 • simultano prevođenje

  U simultanom prevođenju govornikovo izlaganje i usmeni prevod teku paralelno, tj. prevod zaostaje za originalom svega nekoliko sekundi. Izlaganja ne traju duže nego što bi trajala sama po sebi, bez prevođenja. Za ovu vrstu prevođenja neophodna je odgovarajuća oprema: prevodilačke kabine, mikrofoni za sve govornike, prijemnici sa slušalicama za publiku itd., kao i tehničko osoblje koje će tu opremu pripremiti za upotrebu i starati se o tome da ona optimalno funkcioniše. Simultano se prevođenje po pravilu obavlja u timu, pri čemu su za svaki jezički par potrebna po dva prevodioca. Oni se smenjuju na 15 do 30 minuta, u zavisnosti od okolnosti.


  • simultano prevođenje uz pomoć prenosne opreme

   Zahvaljujući tzv. prenosnoj opremi simultano prevođenje je moguće i van konferencijskih dvorana. Prenosna oprema za simultano prevođenje slična je opremi koju poslednjih godina često koriste npr. turistički vodiči, tj. samo je za nijansu složenija od nje. Da bi simultani prevod bio uspešan, neophodno je, naime, obezbediti prijemnike i slušalice i za prevodioce i dodatne mikrofone za govornike. Kad god je to moguće, tj. uvek kada se skup odvija na jednom mestu i u zatvorenom prostoru, svakako treba obezbediti standardnu opremu za simultano prevođenje (kabine itd.).


  • simultano prevođenje bez opreme – šišotaž (chuchotage, engl. whispered interpreting)

   Ukoliko je prevod potreban samo jednoj ili dvema osobama, simultani prevod moguć je i bez opreme. Prevodilac tada sedi uz klijenta, prati izlaganje kao i svi drugi slušaoci, tj. bez prijemnika i slušalica, i istovremeno ga prevodi veoma tiho, šapućući. Me]utim, ovaj vid prevođenja je izuzetno naporan i za prevodioce i za klijente, spoljni ga uticaji (npr. buka, neadekvatno ozvučenje itd.) lako mogu omesti ili čak onemogućiti, a po pravilu iritira ostale prisutne, tj. govornika i slušaoce kojima prevod nije potreban. Zbog toga se šišotažu pribegava samo onda kada druga, bolja rešenja zaista nisu moguća.


Prevođenje poslovnih razgovora

LEKTURADODATNE USLUGE - Oprema za simultano prevođenje

Za dodatne informacija o različitim vrstama pisanog i usmenog prevođenja preporučujemo vam sledeće izvore:

http://www.acis.org.rs/prevodjenje i
http://ec.europa.eu/dgs/scic/working-with-interpreters/index_en.htm.
     Contact Point
A:  Marka Čelebonovića 27/27, 11077 Novi Beograd
T:  +381 64 155 20 50, +381 63 88 432 13
M:  office@contactpoint-studio.com

Prevodilački studio Contact Point izvan je sistema PDV-a.

Tekst: Prevodilački studio Contact Point

Dizajn: DK desing

cc-by-nc-nd
Attribution-NonCommercial-NoDerivs
CC BY-NC-ND